Beweegdiploma’s bij gymmiddag WIK-FTC

Zaterdag 25 juni hebben weer 45 kinderen hun Beweegdiploma gehaald bij Sportvereniging WIK-FTC.

Het was voor het tweede jaar dat WIK-FTC deze gymmiddag organiseerde en het was wederom een geslaagd beweegfeest.

 

Voor alle kinderen van de peutergym van 3 jaar en ouder en voor de kinderen van de kleutergym was het een spannende middag. Ze mochten aan hun ouders en pakes en beppes laten zien wat ze de afgelopen periode bij peuterjuf Maria en gymjuf Stefanie hebben geleerd aan verschillende beweegvormen. Na de warming-up ging elk groepje met een begeleider het uitgezette circuit langs, waarbij ze moesten rollen, schommelen, touwzwaaien, gooien, vangen, kruipen, klimmen, springen, mikken en nog veel meer.

Van zoveel bewegen krijg je dorst, dus gelukkig was er voor iedereen limonade met een koek aan het einde van het parcours.

Na afloop werden de verdiende nijntje Beweegdiploma’s uitgereikt door bestuurslid Angeline van den Berg. 36 kinderen mochten Beweegdiploma 1 mee naar huis nemen en 9 kinderen Beweegdiploma 2. Hiermee kunnen ze laten zien dat ze de basisvormen van bewegen beheersen, net zoals een zwemdiploma laat zien dat een kind zich kan redden in het water.

 

In september gaat weer een nieuwe cyclus van de peutergym van start. Ook geïnteresseerd in het nijntje

Beweegprogramma voor uw kind? Bij WIK-FTC kun je dat halen. Meer info is te vinden op www.wik-ftc.nl.

Uitreiking nijntje Beweegdiploma’s op 25 juni

Op zaterdag 25 juni zullen weer diverse peuters en kleuters het nijntje Beweegdiploma gaan halen.

Die dag houden we namelijk in de sportzaal van De Spil van 14 tot 15 uur weer een gymmiddag, waar de peuters van 3 jaar en ouder van juf Maria en de kleuters van juf Stefanie kunnen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd de afgelopen tijd.

Voor de peuters en de jongste kleuters is er het Beweegdiploma 1 en voor de oudere kleuters het Beweegdiploma 2.

Alle papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, pakes en beppes zijn natuurlijk van harte welkom om de verrichtingen van hun pupil te bekijken en om ze aan te moedigen.

Na afloop is er wat lekkers en natuurlijk het nijntje Beweegdiploma om mee naar huis te nemen!

Heb je je kind nog niet opgegeven, of ben je verhinderd, laat het dan weten aan de gymjuf of via de mail op gymnastiekjeugd@wik-ftc.nl.