Mooie opbrengst Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft een mooi bedrag opgebracht voor de clubkas van WIK-FTC, namelijk € 1.160.

Lauren Wouda en Marit Jorritsma hadden de meeste loten verkocht. Zij kregen hiervoor een leuke attentie namens het bestuur. 

Nogmaals hartelijk dank voor ieders inzet!

Maandag 20 november Algemene ledenvergadering WIK-FTC

Maandag 20 november is er weer een Algemene ledenvergadering, hier zal de begroting voor 2018
worden vast gesteld en zullen lopende zaken worden besproken. Wij rekenen op uw komst!

De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering is voor:
Clubleden (16 jaar en ouder)
Jeugdclubleden (15 jaar en jonger)
Ouders/verzorgers van jeugdclubleden
Technisch kader

Datum: Maandag 20 november 2017
Plaats: Sportbreak café, Sportstad, Heerenveen
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.15 uur

WIK-FTC zoekt vrijwilligers!

Voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar versterking:

De technische commissie; Wedstrijdsecretariaat, huren van locaties/toestellen, beheer wedstrijdpaspoorten, etc.

De activiteitencommissie; Het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse verkoopactie, de mega sportdag, de grote clubactie, de eindejaarsactiviteit, etc.

De sponsorcommissie; Contacten onderhouden met sponsoren, werven sponsoren, uitvoeren vastgesteld sponsorbeleid WIK-FTC.

Ook zullen er na de 2e ALV van dit seizoen in april 2 vacatures ontstaan in het bestuur. Voor turnen dames en voor gymnastiek. Lijkt het je leuk om het bestuur te versterken, we horen het graag zodat
je alvast een paar keer mee kan draaien tijdens de vergaderingen.

Daarnaast zijn we op zoek naar juryleden. Nu moeten we regelmatig juryleden inhuren bij andere verenigingen, wat gepaard gaat met kosten. Wij moeten bij het inschrijven van sporters bij wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting van de sporters bij de wedstrijden.

Wilt u meer informatie over wat er precies verwacht wordt, dan horen we graag van u. Wij zien uw aanmelding voor bovenstaande met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via info@wik- ftc.nl Hartelijk dank!