Sportvereniging WIK-FTC uit Heerenveen mag met 150 jaar een oude vereniging genoemd worden, maar ouderwets is ze allerminst.
De vereniging werd opgericht op 21 juni 1872. De letters van de naam staan voor Willen is Kunnen – Fryso Tyr Combinatie. De vereniging ontstond in 1925 door een fusie van Gymnastiekvereeniging F.T.C. (Friso Tyr Combinatie) uit 1919 en de Dames Gymnastiek Vereeniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) uit 1906.
Nog altijd is sportvereniging WIK-FTC een begrip in Heerenveen. Veel inwoners hebben de grondbeginselen van de gymnastiek bij deze vereniging geleerd.
Tegenwoordig worden de lessen gegeven in de turnhal en in gymnastiekzalen.
Bij de vereniging trainden in het verleden Herre en Epke Zonderland uit Lemmer, Berber van den Berg en Rikst Valentijn uit Heerenveen en Annelies Nijdam uit Oldeboorn. Gerenommeerde trainers en trainsters waren onder andere Jan Groothoff, Hilda Overdiep, Betty Petter-Wisman, Trijntje Jansma, Tjalling van den Berg, Gerard Speerstra, Kirsten Kappetein, Emil Angelov, Rietje Bijlholt en Gerben Wiersma.

In 1999 won WIK-FTC de Fryske Sportpriis. De vereniging doet veel aan vernieuwing en professionalisering. Bij de ingebruikname van Sportstad Heerenveen in 2006 werd de topsport ondergebracht in een aparte Stichting Topsport Noord, waar Nederlandse topturners/sters onderdak vinden. Met deze stichting wordt nog steeds samengewerkt.
De club, met rond de 200 leden, is nog springlevend. In de gloriejaren in het midden van de vorige eeuw telde de vereniging wel 700 leden in verschillende onderverenigingen. Hieruit zijn diverse Heerenveense clubs voortgekomen, zoals de handbalvereniging, de basketbalvereniging, de atletiekvereniging en de trampolinevereniging. De huidige gymnastiekvereniging biedt nog steeds turnen dames en heren op alle niveaus, peutergym en keep fit.
WIK-FTC bestaat 150 jaar en is daarmee de oudste gymnastiekvereniging van Friesland. Om dit heuglijke feit te vieren, organiseert de gymnastiekvereniging een reünie voor oud-leden, oud-trainers en trainsters, oud-bestuursleden en oud-vrijwilligers.
De reünie wordt gehouden op 29 oktober 2022 in Sportstad Heerenveen. Kosten voor de reünie zijn €20 p.p. inclusief koffie/thee en lunch en toegang tot de uitvoering.
Aanmelden kan op het mailadres wikftc150jaar@gmail.com onder opgave van naam, adres en geboortejaar.
Volg ook Facebookpagina: Reünie WIK-FTC.