Algemene Ledenvergadering WIK-FTC op woensdag 30 juni

Beste leden en ouders van leden,

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WIK-FTC.

Vanwege de corona-regels hebben we deze moeten uitstellen tot de maand juni. Nu kunnen we weer een vergadering houden waar eenieder die dat wil fysiek bij aanwezig kan zijn. Wel geldt nog steeds de bepaling dat onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Vandaar dat we u vragen om uzelf aan te melden via een antwoord op deze mail of een bericht naar info@wik-ftc.nl als u de ledenvergadering wilt bijwonen.

Wij hopen op een goede opkomst. Graag tot ziens op woensdag 30 juni in het Sportbreak café van Sportstad.

Namens het bestuur,
Brigitte Spierings

Agenda ALV 30 juni 2021