Beweegdiploma’s bij gymmiddag WIK-FTC

Zaterdag 25 juni hebben weer 45 kinderen hun Beweegdiploma gehaald bij Sportvereniging WIK-FTC.

Het was voor het tweede jaar dat WIK-FTC deze gymmiddag organiseerde en het was wederom een geslaagd beweegfeest.

 

Voor alle kinderen van de peutergym van 3 jaar en ouder en voor de kinderen van de kleutergym was het een spannende middag. Ze mochten aan hun ouders en pakes en beppes laten zien wat ze de afgelopen periode bij peuterjuf Maria en gymjuf Stefanie hebben geleerd aan verschillende beweegvormen. Na de warming-up ging elk groepje met een begeleider het uitgezette circuit langs, waarbij ze moesten rollen, schommelen, touwzwaaien, gooien, vangen, kruipen, klimmen, springen, mikken en nog veel meer.

Van zoveel bewegen krijg je dorst, dus gelukkig was er voor iedereen limonade met een koek aan het einde van het parcours.

Na afloop werden de verdiende nijntje Beweegdiploma’s uitgereikt door bestuurslid Angeline van den Berg. 36 kinderen mochten Beweegdiploma 1 mee naar huis nemen en 9 kinderen Beweegdiploma 2. Hiermee kunnen ze laten zien dat ze de basisvormen van bewegen beheersen, net zoals een zwemdiploma laat zien dat een kind zich kan redden in het water.

 

In september gaat weer een nieuwe cyclus van de peutergym van start. Ook geïnteresseerd in het nijntje

Beweegprogramma voor uw kind? Bij WIK-FTC kun je dat halen. Meer info is te vinden op www.wik-ftc.nl.