Corona-maatregelen per 15 december 2020

Op maandag 14 december is bekend geworden dat binnensporten niet meer is toegestaan met ingang van vandaag. Dit houdt voor onze vereniging in dat we niet meer in de zalen kunnen trainen, dit geldt voor alle leeftijden. Deze situatie zal in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021 duren. We hopen natuurlijk dat het daar dan bij blijft.
Uit de vorige lockdown hebben we de les getrokken dat we onze sporters een alternatief moeten en kunnen bieden. Wat er per groep mogelijk en wenselijk is zal verschillen. We hebben daarom elke trainer van de selectiegroepen gevraagd om te bedenken wat er past bij zijn of haar eigen groep. Hoe de alternatieve training er uit zal zien, hoort u daarom via de eigen train(st)er. Ook de 18+ damesgroep van woensdagavond valt hieronder.
Voor de jeugdgym¬groepen komen enkele lessen te vervallen: de laatste les vóór de kerstvakantie en 2 lessen na de kerstvakantie. De peutergym kan ook pas later starten (vanaf vrijdag 22 januari), zoals het er nu uitziet. De KeepFit dames moeten helaas de gymloze periode nog langer oprekken.
Helaas hebben we voor nu geen beter bericht. We maken er met zijn allen het beste van.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van WIK-FTC,
Klaas Kramer, voorzitter a.i.