Gymnastiek jeugd

In onze gymnastiek groepen voor de jeugd kunnen kinderen vanaf groep 1 van de basisschool terecht. Zo is er een aansluiting op de peutergym. De groepen zijn gemengd voor jongens en meisjes en ingedeeld op leeftijd. Vanaf 5 jaar kunnen jongens ook naar een aparte jongensgroep (zie onder Turnen Heren).

Motorische ontwikkeling

In de lessen wordt veel aandacht besteed aan een brede motorische ontwikkeling.
Wij vinden dat namelijk ontzettend belangrijk. Het stimuleert ook de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling. Op de basisscholen wordt maar zeer weinig tijd ingeruimd voor de motorische ontwikkeling.
De gymnastiekgroepen van WIK-FTC zijn daarop een aanvulling en bieden meer.

Grondvormen van bewegen

In de lessen komen allerlei grondvormen van bewegen voor:

  • rollen
  • duikelen
  • springen
  • klauteren
  • balanceren
  • zwaaien
  • bewegen op muziek
  • groepsspel
  • spel met ballen
  • hoepels etc.

Daarnaast komen ook de diverse turntoestellen zeer regelmatig aan bod zodat er altijd voldoende uitdaging is.

Goede basis voor elke sport

De kinderen komen in aanraking met een groot en gevarieerd deel van de bewegingscultuur, zodat het een enorme goede basis is voor welke tak van sport dan ook. Het belangrijkste doel is dat de kinderen op een leuke en gevarieerde manier met bewegen bezig zijn.

Deze website is gemaakt door ENVIS © Copyright 2022 - WIK-FTC.
Deze website is gemaakt door ENVIS.