Donderdag 30 juni algemene ledenvergadering!

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

 

Aan:           Clubleden (16 jaar en ouder)

Jeugdclubleden (15 jaar en jonger)

Ouders/verzorgers van jeugdclubleden

Technisch kader

 

Datum:      Donderdag 30 juni 2022

Plaats:        Sportbreak café (boven bij de turnhal) , Sportstad Heerenveen

Aanvang:   19.30 uur, zaal open 19.15 uur

 

 

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering 30 juni 2021
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
 6. Verslag kascommissie 2021
 7. Verkiezing kascommissie 2022
 8. Bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar: Brigitte Spierings

Aftredend per eind 2022: Klaas Kramer en Koos Vonk

Kandidaat bestuursleden: Geralien Knopert (onder voorbehoud)

 1. Afscheid trainers Brigitte vd Bergh en Alex Lashkov
 2. Plannen voor de toekomst
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Het bestuur

Wij willen iedereen verzoeken om na te denken over aanvulling van commissies en bestuur. Er zijn momenteel te weinig mensen om de werkzaamheden die nu eenmaal gedaan moeten worden op een goede manier in te vullen. We zoeken mensen voor:

Kledingcommissie, Activiteitencommissie, Sponsorcommissie, Bestuur.