Gevolgen van de maatregelen i.v.m. het Corona-virus

De eerder afgekondigde maatregelen in verband met de voorkoming van verdere verspreiding van het Corona-virus zijn inmiddels uitgebreid. We weten nog niet tot hoe lang het gaat duren voordat we onze activiteiten weer kunnen oppakken. We willen u daarom informeren over de gevolgen van de afgekondigde maatregelen.
Een aanzienlijk deel van onze kosten gaat gewoon door: de trainers die een arbeidscontract hebben blijven hun loon ontvangen, en ook sommige vaste lasten moeten betaald blijven worden.
Wij zullen daarom de contributie voor de maand april innen op de gebruikelijke tijd, in de eerste week van april. Dit is ook het advies van de bond KNGU, waaronder wij als vereniging vallen. Wij hopen op uw begrip dat we samen de schouders eronder moeten zetten in deze ongebruikelijke situatie.
Mochten de activiteiten nog langer opgeschort moeten worden, dan zullen we ons als bestuur beraden of we de leden tegemoet kunnen komen in hun betaalverplichting. Dit hangt mede af van de mogelijkheden die beschikbaar komen op landelijk niveau. Vanuit de Sportbonden wordt nagedacht over een Noodfonds voor sportaanbieders.
Wat betreft de activiteiten van de KNGU is op 19 maart bekend gemaakt dat alle wedstrijden voor alle niveaus tot het eind van dit seizoen worden afgelast. Het is spijtig, maar het kan in de huidige situatie niet anders.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen komen, dan zullen wij u op de hoogte houden.
Het bestuur van WIK-FTC