Algemene Ledenvergardering

Aan de leden en ouders van leden van WIK-FTC Heerenveen. 

  

In de bijlage vind u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 19-06-2023 

Graag aanmelden  op secretariaat@wik-ftc.nl als u komt 

  

Hierbij nog wederom de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden, en in het bijzonder een voorzitter (m/v), een penningmeester (m/v) als ook een secretaris (m/v).  

  

Dit omdat de penningmeester ons is ontvallen afgelopen februari, en we hier na diverse oproepen geen vervanger hebben kunnen vinden, de voorzitter en de secretaris beide aftredend zijn en niet meer herkiesbaar. Het laat zich raden dat zonder invulling van deze posten een vereniging stuurloos is en daardoor geen bestaansrecht meer heeft. Bij geen of onvoldoende aanmeldingen zullen we toch serieus na moeten gaan denken over het voortbestaan van WIK-FTC Heerenveen. Dus mensen kom op en laat het zover niet komen. Ook met een verregaande samenwerking met CSC45 hebben we jullie als bestuurslid nodig. U kunt zich aan melden bij jan_henk_kok@hotmail.com we rekenen op U/jou 

  

Ik hoop een ieder te mogen begroeten op 19-06-2023 

  

Met vriendelijke groet 

Klaas Kramer 

Voorzitter WIK-FTC Heerenveen

uitnodiging ALV

 

Dankbetuiging van familie Brigitte Spierings

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het zo plotseling overlijden van mijn onvervangbare vrouw, onze bijzondere moeder, schoonmoeder en oma en onze lieve zus en schoonzus Brigitte Spierings.

Het is allemaal nog heel onwerkelijk maar helaas wel waar. Het heeft mij en mijn familie heel erg goed gedaan te merken dat Brigitte zo geliefd was en dat zij voor zovelen iets heeft kunnen betekenen. Dat is voor ons een steun bij het verwerken van dit immense verlies.

Henk Bleijendaal en familie

 

Nieuwsbrief naar aanleiding van het overlijden van Brigitte Spierings

Aan alle leden en belanghebbende van WIK-FTC Heerenveen,

 

Het is al weer meer dan drie weken geleden dat we werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerde penningmeester, leidster, bezig bijtje en alles wat ze binnen de vereniging nog meer deed: Brigitte Spierings. Onze gedachten en medeleven zijn in de eerste plaats bij haar man en kinderen. Opdat zij de kracht mogen vinden om dit verlies een plaatsje te kunnen geven.

Wij het bestuur hadden jullie al eerder willen informeren over hoe nu verder. Maar doordat Brigitte een heleboel taken binnen de vereniging vervulde en dit ook gold voor de e-mail adressen van de leden. Laat het zich raden dat we daar niet bij konden. Daar wij de familie eerst de gelegenheid wilden geven om dit verdriet een plekje te geven wilden wij niet direct op de stoep staan voor allerlei “randzaken” ook al is dit voor de vereniging wel van groot belang. We rekenen hierbij dan ook op coulance van onze partners te weten KNGU, Sportstad en gemeente en alle andere belanghebbenden.

Wij hebben op maandag 20 feb een bijeenkomst gehad met alle trainers om ook in te schatten wat voor impact het heeft op de vereniging met het wegvallen van onze Brigitte want zo voelde dat toch, graag deel ik met een ieder het onderstaande:

 

In memoriam

Je mag toch wel zeggen dat zij de as/spil was waar de vereniging op draaide. En daar wil ik niemand mee kort doen, want iedereen binnen WIK-FTC draagt op zijn of haar manier een steentje bij om de vereniging te laten draaien. Maar we weten dat Brigitte in bijna zo niet alle facetten binnen de club wel een aandeel had. Van de peutergym tot en met de senioren groep en alles wat er tussenin zit, ik ken niemand die zou betrokken was als Brigitte soms bij het fanatieke om af. Maar altijd oprecht en met de beste bedoelingen voor WIK-FTC. In de geschiedenis van 150 jaar WIK-FTC heeft zij er meer dan 20 jaar van ingevuld en kleur aan gegeven, op de manier zoals we van haar gewend waren soms wat fel en andersom ook heel meelevend. We zullen haar allemaal heel erg gaan missen, Brigitte bedankt voor alles wat je voor de club hebt gedaan en betekend.

Ik denk dat ik namens iedereen spreek die WIK-FTC een warm hart toedraagt

We kunnen haar natuurlijk niet vervangen maar zullen toch wel als vereniging de draad weer moeten oppakken. Dat we nu al uit diverse hoeken hulp krijgen is erg fijn. Ronald den Heijer heeft al toegezegd in ieder geval tijdelijk tot het bestuur toe te treden en hier hebben wij dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, Ronald gaat zich bezighouden met technische zaken. Jullie begrijpen we niet 1 maar wel 3 Brigitte’s nodig om het allemaal op de rails te krijgen en te houden. Ook hebben het wedstrijdsecretariaat en de leden administratie kunnen invullen. Dit gaat Sjouke Boersma verzorgen. Wat verder wel een prioriteit is, is een nieuwe penningmeester. Wie heeft affiniteit met financiën en wil de functie van penningmeester op zich nemen? De komende tijd zullen we wel meer dingen tegenkomen die we in moeten vullen. Maar daar melden we ons dan in de volgende reguliere nieuwsbrief wel voor.

 

Met vriendelijke groet 

 

Klaas Kramer, Voorzitter WIK-FTC

Wedstrijdweekend Dames turnen WIK-FTC

Afgelopen weekend mochten er op verschillende plekken verschillende turnsters in actie komen, iedereen heeft het super gedaan en we zijn erg tevreden met de resultaten.

In Vianen kwamen de eerste divisie meiden in actie.

Chyenna mocht als eerste in actie komen in de categorie jeugd  en eindigde als 13e in een sterk deelnemers veld!

In de laatste ronde kwamen de senioren Bente, Williene en Lieke in actie.

Dit resulteerde in Brons voor Bente, een mooie 4e plaats voor Williene en Lieke eindigde op de 14e plaats.

Ook werd er dit weekend in Nieuwehorne geturnd, en ook daar kwamen prachtige resultaten uit.

Op de zaterdag mochten er twee teams in actie komen, Team Middenbouw 3 en Team junior D, beide teams hebben het uitstekend gedaan en team MB 3 nam zelfs het goud mee naar huis. Zowel de dagzege als de competitiezege haalden ze binnen.
Team junior D eindigde dit weekend op de 5e plaats.

Op zondag mochten de jeugd en junior D meiden individueel in actie komen.
En dit resulteerde in goud voor Anouk, Naomi (jeugd) op 5,
Nynke op  6, Emma op 7.

Pietengym bij WIK-FTC

Maandag 5 december was er  Pietengym voor de gymnastiekgroepen van WIK-FTC. Onder leiding van meester Nick leerden de kinderen klimmen en klauteren als echte pieten. Aan het einde van de les kregen de kinderen een presentje van de Sint. Gymnastiek wordt gegeven op de maandagmiddag in MFC De Akkers in twee verschillende leeftijdsgroepen. In beiden gymgroepen is er nog plaats voor nieuwe kinderen. Voor meer informatie

https://www.wik-ftc.nl/disciplines/gymnastiek-jeugd/

of mail naar 

info@wik-ftc.nl

Turnwedstrijden district Noord te Veenoord

Op zaterdag 12 maart was er voor veel turnsters voor de eerste keer na 2 jaar weer een turnwedstrijd waaraan zij konden deelnemen. Dit jaar is er nieuwe oefenstof en kunnen de turnsters ook als team meedoen.

In de sporthal in Veenoord (Dr) deden turnsters van WIK-FTC mee in verschillende categorieën.

Bij meisjes Middenbouw niveau 2 turnde Chyenna van Es een keurige wedstrijd, zij wist hierdoor de 2e plaats te behalen, met name op balk en brug was Chyenna erg sterk. Naomi Musa turnde ook een goede wedstrijd en wist hierdoor de 3e plaats te behalen. Op vloer was Naomi erg sterk, ze behaalde op dit onderdeel het hoogste puntenaantal. Binnen district Noord was bij de Middenbouw uiteindelijk maar één team op niveau 2. Dit team bestond uit turnsters van WIK-FTC, TTN, MGV Middelstum en T&GV Dokkum.

Bij de meisjes Middenbouw niveau 3 turnde Rosa Robben naar een 9e plaats met mooie oefeningen op brug en vloer. Olivia van den Hurk werd 12e, maar was met twee goede sprongen de op 1 na beste op dit onderdeel. Als team, met deelneemsters van WIK-FTC en GYM4ALL, behaalden ze samen de 3e plaats.

Bij de dames van het team Supplement D (3e divisie) ging het erg goed. Roos Hulleman mocht de wedstrijd van de dames openen. Ze begon op vloer en zette daar een strakke oefening neer, met een paar mooie series. Roos vervolgde haar wedstrijd op de balk, ook daar liet ze een goede oefening zien. Emma Smit begon ook op vloer. Zij heeft pas kort geleden een nieuwe oefening gekregen, maar ondanks de korte periode dat ze deze oefening heeft kunnen trainen liet zij een stralende oefening zien. Dit leverde een luid applaus op. Daniek Gonlag kon daardoor niet achterblijven en liet eveneens een prachtige dans zien met een Arabier schroef erin. Daniek liet ook merken dat ze de sprong de baas was en liet een mooie sprong zien. Op de balk liet Susan van der Meer een prachtige salto achterwaarts zien, en na een strakke oefening op de brug landde ze keurig op 2 voeten. Ook haar teamgenoot Nynke de Bruin liet zien dat zij de brugoefening goed beheerst en turnde daar een geweldige oefening, gevolgd door een strakke balkoefening.

Door deze prima prestaties hebben de meiden als team een welverdiende zilveren medaille ontvangen bij de teamwedstrijden op zaterdag.

Daags erna op zondag 13 maart hebben deze dames ook nog een individuele wedstrijd geturnd. Ook toen hebben ze keurige prestaties neergezet. Van de 23 deelnemende turnsters bezetten de meiden van WIK-FTC de 3e, 4e, 5e, 6e en 10e plaats. Helaas blesseerde Susan van der Meer bij het inturnen op brug zodanig haar voet dat zij de wedstrijd verder moest staken. Zij heeft daardoor alleen het onderdeel sprong kunnen laten zien, wat haar een 6e plaats op dit toestel opleverde.

De dames hadden wel wat lichte zenuwen voor hun eerste wedstrijd na een lange periode waarin niets kon vanwege de Corona-maatregelen. Dat was vooral op balk merkbaar. Het was echter leuk om eindelijk weer eens een echte wedstrijd te mogen turnen. Iedereen heeft genoten van deze dag.

Nieuwsbrief april

Hierbij de nieuwsbrief van april 2021

Het weer is inmiddels wat vriendelijker geworden, zodat meer leden
buiten kunnen trainen, maar binnen blijft natuurlijk het meest ideale.
Je moet maar zo denken: de langste tijd hebben we nu wel gehad van deze
bizarre situatie.

Verder hebben we nog een aantal nieuwtjes voor u verzameld in de
bijgevoegde nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst. We zijn benieuwd naar
jullie reacties!

Met sportieve groet,

het bestuur van WIK-FTC

Nieuwsbrief WIK-FTC april 2021

Klaas, Koos, Gerrit, Jan Henk, Brigitte