Algemene Ledenvergadering WIK-FTC op woensdag 30 juni

Beste leden en ouders van leden,

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WIK-FTC.

Vanwege de corona-regels hebben we deze moeten uitstellen tot de maand juni. Nu kunnen we weer een vergadering houden waar eenieder die dat wil fysiek bij aanwezig kan zijn. Wel geldt nog steeds de bepaling dat onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Vandaar dat we u vragen om uzelf aan te melden via een antwoord op deze mail of een bericht naar info@wik-ftc.nl als u de ledenvergadering wilt bijwonen.

Wij hopen op een goede opkomst. Graag tot ziens op woensdag 30 juni in het Sportbreak café van Sportstad.

Namens het bestuur,
Brigitte Spierings

Agenda ALV 30 juni 2021

 

 

Nieuwsbrief april

Hierbij de nieuwsbrief van april 2021

Het weer is inmiddels wat vriendelijker geworden, zodat meer leden
buiten kunnen trainen, maar binnen blijft natuurlijk het meest ideale.
Je moet maar zo denken: de langste tijd hebben we nu wel gehad van deze
bizarre situatie.

Verder hebben we nog een aantal nieuwtjes voor u verzameld in de
bijgevoegde nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst. We zijn benieuwd naar
jullie reacties!

Met sportieve groet,

het bestuur van WIK-FTC

Nieuwsbrief WIK-FTC april 2021

Klaas, Koos, Gerrit, Jan Henk, Brigitte