Algemene Ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 juni heeft het bestuur aangegeven de intentie te hebben om de fuseren met CSC’45. Om een fusie gemakkelijker te maken hebben we al een nauwe samenwerking. In navolging van deze samenwerking willen we de concretisering van de fusie tussen CSC’45 en WIK-FTC aan onze leden voorleggen.

 

Hiertoe nodigt het bestuur u uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering:

 

Wanneer: donderdag 23 november

Tijd: 20:00

Locatie: Sportbreak Cafe (zaal achter de tribune bij de turnhal)

 

Aansluitend nodigt het bestuur u uit voor een hapje en een drankje.

 

Bestuur WIK-FTC

Het is vijf voor twaalf bij WIK-FTC

Aan de leden en ouders van leden van WIK-FTC Heerenveen. 

  

Het is vijf voor twaalf bij WIK-FTC. 

  

Hierbij nog een laatste oproep aan jullie om de naam WIK-FTC Heerenveen in ere te houden. 

  

Ook al is het de bedoeling dat we op termijn een verregaande samenwerking en/of samengaan met CSC45 willen. Dan nog hebben we bestuursleden nodig. Om de simpele reden een vereniging kan niet zonder kader. Het plan wat er ligt om tot een juiste samenwerking te komen is, de beide verenigingen zowel WIK-FTC alsook CSC45 blijven vooralsnog dan ook statutair bestaan. Maar het is wel de bedoeling dat er een nieuw bestuur wordt gevormd uit leden van beider verenigingen. Dit houdt in dat alle functies dubbel bezet dienen te zijn. Je kan ook stellen dat iedere vereniging zijn eigen bestuur heeft, maar dat alle vergaderingen samen gevoerd gaan worden als zijnde 1 vereniging, dit om de weg vrij te maken naar een  nieuwe nog op te richten vereniging. Dit is wat we voor ogen hadden. 

Andere optie is, er meld zich niemand aan voor een bestuursfunctie. dan hebben we geen andere optie om ons zelf op te heffen. En is iedereen vrij om over te stappen naar CSC45. En komt er na 150 jaar een einde aan WIK-FTC. En ja ook dan hebben we 1 vereniging in Heerenveen, maar niet op de manier zoal we dit voor ogen hadden. 

  

Dus nogmaals kom naar voren en meld u aan voor de functie van voorzitter, secretaris of als penningmeester. En denk niet mijn buurman/vrouw doet het wel, waarschijnlijk denkt hij of zij hetzelfde. Let wel na de ALV van maandag 19 juni kunnen we niet meer terug. 

Graag aanmelden via secretariaat@wik-ftc.nl  als u komt.

Met vriendelijke groet 

Klaas Kramer 

Voorzitter WIK-FTC Heerenveen 

Algemene Ledenvergardering

Aan de leden en ouders van leden van WIK-FTC Heerenveen. 

  

In de bijlage vind u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 19-06-2023 

Graag aanmelden  op secretariaat@wik-ftc.nl als u komt 

  

Hierbij nog wederom de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden, en in het bijzonder een voorzitter (m/v), een penningmeester (m/v) als ook een secretaris (m/v).  

  

Dit omdat de penningmeester ons is ontvallen afgelopen februari, en we hier na diverse oproepen geen vervanger hebben kunnen vinden, de voorzitter en de secretaris beide aftredend zijn en niet meer herkiesbaar. Het laat zich raden dat zonder invulling van deze posten een vereniging stuurloos is en daardoor geen bestaansrecht meer heeft. Bij geen of onvoldoende aanmeldingen zullen we toch serieus na moeten gaan denken over het voortbestaan van WIK-FTC Heerenveen. Dus mensen kom op en laat het zover niet komen. Ook met een verregaande samenwerking met CSC45 hebben we jullie als bestuurslid nodig. U kunt zich aan melden bij jan_henk_kok@hotmail.com we rekenen op U/jou 

  

Ik hoop een ieder te mogen begroeten op 19-06-2023 

  

Met vriendelijke groet 

Klaas Kramer 

Voorzitter WIK-FTC Heerenveen

uitnodiging ALV

 

Bestuurslid en trainster Brigitte Spierings overleden

 

Woendag 15 februari

 

Vanmorgen vroeg werden wij getroffen met het verdrietige bericht over het plotselinge overlijden van bestuurslid/trainster Brigitte Spierings.  Dit plotselinge overlijden raakt ons allemaal en is een groot verlies voor onze vereniging.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Er volgt later deze week nog een nieuwsbrief met aanvullende informatie.

Met vriendelijke groet,

Sport vereniging WIK-FTC

Verplaatsing Algemene Ledenvergadering naar donderdag 15 december

In de laatste Nieuwsbrief was aangekondigd dat op vrijdag 9 december de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden.

Gezien het feit dat Nederland bij het WK voetbal in Qatar zich heeft geplaatst voor de volgende ronde en dat de volgende wedstrijd gespeeld zal worden op vrijdag 9 december om 20.00 uur, heeft het bestuur besloten om de ALV te verplaatsen naar donderdag 15 december om 19.30 uur. Hierdoor hopen we dat meer leden en ouders van jeugdleden in de gelegenheid zijn om de ALV te bezoeken.

De agenda zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van WIK-FTC,

Brigitte Spierings

Brigitte Spierings in het zonnetje gezet als Stille Held van Epke

Voor een sportvereniging als WIK-FTC zijn vrijwilligers onmisbaar. De Friesland zorgverzekering geeft mensen die een bijzondere bijdrage leveren als vrijwilliger een podium. Op de website van De Friesland zorgverzekering zijn de verhalen van deze  Stille Helden te vinden.

Een van deze Stille Helden is onze eigen Brigitte Spierings, die zich al vele jaren inzet voor WIK-FTC.

Het hele verhaal is te lezen via onderstaande link

Stille Helden Brigitte Spierings