Nog geen gymlessen op de donderdag

Namens het bestuur stuur ik u hierbij bericht dat de gymlessen op
donderdag helaas nog niet kunnen starten op 6 september. Onze gymjuf
Stefanie Kortenaar is niet meer beschikbaar op donderdag en het is nog
niet gelukt om een vervanger te vinden. Het bestuur is er wel hard mee
bezig om een nieuwe trainer/trainster te zoeken voor de donderdag, maar
helaas heeft dat tot op heden nog geen resultaat opgeleverd.

Daarom is er deze week nog geen les in MFC de Akkers en in de Optimist.
Zodra er nieuwe leiding is voor deze groepen, laten we u dat direct weten.

Als u vragen heeft, kunt u deze richten aan Gerard de Bruin, bestuurlijk
aanspreekpunt voor gymnastiek.

Met vriendelijke groet,
Brigitte Spierings
coördinator gymnastiek

Mooie opbrengst Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft een mooi bedrag opgebracht voor de clubkas van WIK-FTC, namelijk € 1.160.

Lauren Wouda en Marit Jorritsma hadden de meeste loten verkocht. Zij kregen hiervoor een leuke attentie namens het bestuur. 

Nogmaals hartelijk dank voor ieders inzet!

Maandag 20 november Algemene ledenvergadering WIK-FTC

Maandag 20 november is er weer een Algemene ledenvergadering, hier zal de begroting voor 2018
worden vast gesteld en zullen lopende zaken worden besproken. Wij rekenen op uw komst!

De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering is voor:
Clubleden (16 jaar en ouder)
Jeugdclubleden (15 jaar en jonger)
Ouders/verzorgers van jeugdclubleden
Technisch kader

Datum: Maandag 20 november 2017
Plaats: Sportbreak café, Sportstad, Heerenveen
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.15 uur

WIK-FTC zoekt vrijwilligers!

Voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar versterking:

De technische commissie; Wedstrijdsecretariaat, huren van locaties/toestellen, beheer wedstrijdpaspoorten, etc.

De activiteitencommissie; Het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse verkoopactie, de mega sportdag, de grote clubactie, de eindejaarsactiviteit, etc.

De sponsorcommissie; Contacten onderhouden met sponsoren, werven sponsoren, uitvoeren vastgesteld sponsorbeleid WIK-FTC.

Ook zullen er na de 2e ALV van dit seizoen in april 2 vacatures ontstaan in het bestuur. Voor turnen dames en voor gymnastiek. Lijkt het je leuk om het bestuur te versterken, we horen het graag zodat
je alvast een paar keer mee kan draaien tijdens de vergaderingen.

Daarnaast zijn we op zoek naar juryleden. Nu moeten we regelmatig juryleden inhuren bij andere verenigingen, wat gepaard gaat met kosten. Wij moeten bij het inschrijven van sporters bij wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting van de sporters bij de wedstrijden.

Wilt u meer informatie over wat er precies verwacht wordt, dan horen we graag van u. Wij zien uw aanmelding voor bovenstaande met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via info@wik- ftc.nl Hartelijk dank!