Geen peutergym in september

Door onvoorziene omstandigheden kan er helaas toch niet gestart worden in september met de peutergym/Nijntje diploma. Helaas heeft de organisatie die de leiding op hun zouden nemen zich op het laatste moment terug getrokken. Helaas zien wij op deze korte termijn geen mogelijkheden dit alsnog door te kunnen laten gaan. Degenen die zich al hadden aangemeld krijgen nog persoonlijk bericht. Wij als WIK-FTC betreuren dit ten zeerste maar zien vooralsnog geen andere oplossing.

Met vriendelijke groet,

WIK-FTC Heerenveen