Organisatie

WIK-FTC Heerenveen is een vereniging met diverse disciplines, waar plezier en prestatie hand in hand gaan.
Wij hebben basisgym voor peuters, kleuters en jeugd en Keep fit voor volwassenen.
Binnen Turnen dames en Turnen heren kennen we selectiegroepen en recreatiegroepen.
Een enthousiaste trainersgroep en betrokken vrijwilligers maken onze vereniging tot een florerende sportclub, waar je graag bij wilt horen.

organisatiemodel WIK-FTC 2019

Wil je ook een steentje bijdragen om onze vereniging draaiende te houden, mail dan naar info@wik-ftc.nl  voor actuele vrijwilligers vacatures.

Het bestuur

Het bestuur stelt beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Er moeten beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld personele en technische zaken, vervanging van lessen. Het bestuur bestaat naast een voorzitter, secretaris en penningmeester uit algemene leden. Het is de bedoeling dat een algemeen lid een discipline vertegenwoordigt. Weliswaar zijn bestuursleden verantwoordelijk voor de goede uitvoering van een groot aantal zaken, maar dat wil nog niet zeggen dat zij het allemaal zelf moeten doen. Daarom worden deeltaken naar andere vrijwilligers gedelegeerd, waardoor de werkdruk aanzienlijk wordt verminderd. Binnen een vereniging met meer dan 300 leden moet veel worden gedaan en dat doen we met z’n allen.

De coördinatoren

De coördinatoren zorgen voor de verbinding tussen ouders, trainers en bestuur. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders en geven hun signalen door aan de trainers en/of het bestuur. Ook informeren zij ouders over praktische zaken.

De trainers

Uiteraard moeten onze sporters goed getraind worden. Hiervoor heeft WIK-FTC een goed team van professionele en deskundige trainers voor elke discipline. Zij beschikken over de verplichte licenties en nemen deel aan bijscholingstrainingen waardoor hun kennis up-tot-date blijft.