Word vriend van WIK-FTC

  • Sponsoring  als particulier van een jaarlijks bedrag aan WIK-FTC
  • Uw naam op de website van WIK-FTC
  • Bij aanvang sponsoring aankondiging via de Facebookpagina van WIKFTC