Peutergym gaat weer starten na de herfstvakantie

Vanaf dinsdag 26 oktober 2021 kunnen we weer peutergym aanbieden voor kinderen van 2 tot 4 jaar op 2 ochtenden in de week, namelijk op dinsdagochtend en vrijdagochtend. Dit geldt voor het blok van herfstvakantie tot kerstvakantie (week 43 t/m 48 = 6 weken).

Na de kerstvakantie (week 2 t/m 7 = 6 weken) zullen de peutergymlessen op dinsdagochtend en donderdagochtend zijn. Hoe de lessen na het blok van januari/februari 2022 worden ingepland, laten we afhangen van de ervaringen van de eerste 2 blokken.

De lessen worden gegeven in Sportstad in één van de sporthallen, met aangepast peuter/kleuter-materiaal. De lestijd is van 9:00 tot 9:45 uur, en bij voldoende belangstelling een tweede groep daar achteraan van 9:45 tot 10:30 uur. De groepen willen we maximaal 12 kinderen groot laten zijn; het minimum om te starten is 8 kinderen per groep.

De lesgevers zijn CIOS-ers die onder leiding van hun docent de lessen voorbereiden en verzorgen. De docenten hebben allen het nijntje-certificaat. De ouders kunnen bij de lessen aanwezig zijn, op banken langs de kant van de sportzaal (1 volwassene per kind). Zij mogen ook de les verlaten, ze zijn niet verplicht erbij te blijven. Afhankelijk van welke sportzaal gebruikt zal worden, kan eventueel ook vanaf de tribune boven worden gekeken naar de les.

Opgave voor de peutergym gaat per blok van 6 à 7 lessen. Zonder afmelding loopt het lidmaatschap door. Dus als u wilt stoppen aan het einde van een blok, dient u dit per mail te melden. Aan- en afmelden kan door een mail te sturen naar peutergym@wik-ftc.nl.

 

Alles nog even op een rij:

Week 43 t/m 48 (25 okt. t/m 3 dec. 2021) dinsdag 9:00-9:45 uur en vrijdag 9:00-9:45 uur, locatie sporthal in Sportstad.
Week 2 t/m 7 (10 jan. t/m 18 feb. 2022) dinsdag 9:00-9:45 uur en donderdag 9:00-9:45 uur, locatie sporthal in Sportstad.
Bij voldoende belangstelling zal op dinsdag en donderdag een tweede groep kunnen gymmen van 9:45-10:30 uur (niet op vrijdag).

Brigitte Spierings
coördinator gymnastiek WIK-FTC