Reünie WIK-FTC zeer succesvol

Ruim 150 (oud-)leden bezochten de reünie van WIK-FTC op 29 oktober. De reünie werd gehouden in Sportstad ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging uit Heerenveen. Het was vooral ontmoeten, begroeten en herinneringen ophalen, onder de klanken van live muziek.
Een uitgebreide fototentoonstelling werd bewonderd, waarop veel reünisten zichzelf herkenden. Na de lunch konden de nog altijd fanatieke turners, turnsters en ritmische gymnasten zelf bewegen in het Epke Zonderland turncentrum. Een optreden uit “de oude doos”, onder leiding van de 91-jarige Hilda Groothoff, leverde veel applaus op. Op het programma stond ook een bezoek aan de nieuwe topsporthal, waar velen een kijkje namen.

Afgesloten werd met een groepsfoto op de vrije oefeningsvloer in de turnhal en een fraaie uitvoering door de huidige leden van gymnastiekvereniging WIK-FTC, aangevuld met gastoptredens.
Volgens de reüniecommissie was het een zeer succesvolle dag.

Trienie van der Meulen