Tag Archief van: WIK-FTC Heerenveen

Sportvereniging WIK-FTC Heerenveen organiseert reünie

Sportvereniging WIK-FTC uit Heerenveen mag met 150 jaar een oude vereniging genoemd worden, maar ouderwets is ze allerminst.
De vereniging werd opgericht op 21 juni 1872. De letters van de naam staan voor Willen is Kunnen – Fryso Tyr Combinatie. De vereniging ontstond in 1925 door een fusie van Gymnastiekvereeniging F.T.C. (Friso Tyr Combinatie) uit 1919 en de Dames Gymnastiek Vereeniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) uit 1906.
Nog altijd is sportvereniging WIK-FTC een begrip in Heerenveen. Veel inwoners hebben de grondbeginselen van de gymnastiek bij deze vereniging geleerd.
Tegenwoordig worden de lessen gegeven in de turnhal en in gymnastiekzalen.
Bij de vereniging trainden in het verleden Herre en Epke Zonderland uit Lemmer, Berber van den Berg en Rikst Valentijn uit Heerenveen en Annelies Nijdam uit Oldeboorn. Gerenommeerde trainers en trainsters waren onder andere Jan Groothoff, Hilda Overdiep, Betty Petter-Wisman, Trijntje Jansma, Tjalling van den Berg, Gerard Speerstra, Kirsten Kappetein, Emil Angelov, Rietje Bijlholt en Gerben Wiersma.

In 1999 won WIK-FTC de Fryske Sportpriis. De vereniging doet veel aan vernieuwing en professionalisering. Bij de ingebruikname van Sportstad Heerenveen in 2006 werd de topsport ondergebracht in een aparte Stichting Topsport Noord, waar Nederlandse topturners/sters onderdak vinden. Met deze stichting wordt nog steeds samengewerkt.
De club, met rond de 200 leden, is nog springlevend. In de gloriejaren in het midden van de vorige eeuw telde de vereniging wel 700 leden in verschillende onderverenigingen. Hieruit zijn diverse Heerenveense clubs voortgekomen, zoals de handbalvereniging, de basketbalvereniging, de atletiekvereniging en de trampolinevereniging. De huidige gymnastiekvereniging biedt nog steeds turnen dames en heren op alle niveaus, peutergym en keep fit.
WIK-FTC bestaat 150 jaar en is daarmee de oudste gymnastiekvereniging van Friesland. Om dit heuglijke feit te vieren, organiseert de gymnastiekvereniging een reünie voor oud-leden, oud-trainers en trainsters, oud-bestuursleden en oud-vrijwilligers.
De reünie wordt gehouden op 29 oktober 2022 in Sportstad Heerenveen. Kosten voor de reünie zijn €20 p.p. inclusief koffie/thee en lunch en toegang tot de uitvoering.
Aanmelden kan op het mailadres wikftc150jaar@gmail.com onder opgave van naam, adres en geboortejaar.
Volg ook Facebookpagina Reünie WIK-FTC.

Donderdag 30 juni algemene ledenvergadering!

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

 

Aan:           Clubleden (16 jaar en ouder)

Jeugdclubleden (15 jaar en jonger)

Ouders/verzorgers van jeugdclubleden

Technisch kader

 

Datum:      Donderdag 30 juni 2022

Plaats:        Sportbreak café (boven bij de turnhal) , Sportstad Heerenveen

Aanvang:   19.30 uur, zaal open 19.15 uur

 

 

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering 30 juni 2021
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
 6. Verslag kascommissie 2021
 7. Verkiezing kascommissie 2022
 8. Bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar: Brigitte Spierings

Aftredend per eind 2022: Klaas Kramer en Koos Vonk

Kandidaat bestuursleden: Geralien Knopert (onder voorbehoud)

 1. Afscheid trainers Brigitte vd Bergh en Alex Lashkov
 2. Plannen voor de toekomst
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Het bestuur

Wij willen iedereen verzoeken om na te denken over aanvulling van commissies en bestuur. Er zijn momenteel te weinig mensen om de werkzaamheden die nu eenmaal gedaan moeten worden op een goede manier in te vullen. We zoeken mensen voor:

Kledingcommissie, Activiteitencommissie, Sponsorcommissie, Bestuur.

WIK-FTC-turnsters nemen medailles mee naar huis.

Dit weekend staat voor de N3- en N4-turnsters en de 3e en 4e divisionisten, in het teken van de tweede plaatsingswedstrijd voor de Friese Kampioenschappen. Deze wedstrijd wordt gehouden in Nieuwehorne en de keuze-oefenstof turnsters kunnen zich ook nog proberen te plaatsen voor de toestelkampioenschappen later dit seizoen.

In de vroege ochtend met de eerste wedstrijdronde van de dag, kwam Yara de Koning in actie in de categorie pupil 1 N3 en Isa Faber en Marit Jorritsma in de pupil 2 N3. Yara begon en sprong en deed dit erg goed. Op brug steeg ze boven zichzelf uit en wist een mooie score neer te zetten. Op balk haalde ze zelfs de hoogste score van de dag. Ze sloot af met een prima vloeroefening en werd 3e allround.

Marit en Isa begonnen op vloer en maakte een goede start van de meerkamp. Deze lijn werd doorgetrokken op sprong en ook op brug presteerde beiden ook erg goed. Afsluiten met balk is altijd zenuwslopend, Isa moest hier een foutje incasseren maar had verder een sterke oefening. Marit sloot goed af en eindigde op een mooie 2e plek. Isa eindigde op een keurige 6e plek.

Op de andere baan mocht Joy Ranzijn haar wedstrijd starten en ze begon op de brug. Hier was wat aftrek aanwezig op de kip aan de hoge legger, voor de rest was het een goed doorgeturnde oefening.
Op balk waren geen vallen of grote wiebels aanwezig. Het inturnen verliep vloeiend en dat was ook zo tijdens de wedstrijd oefening.
Op vloer was Joy aan het stralen, met haar vrolijke muziek en dansjes heeft zij een mooie eerste plek behaald op het toestel.
Sprong was weer wennen door het moeten springen met een andere plank, dit was uiteindelijk geen probleem omdat er toch een mooie half in half uit werd geturnd.

Met 41,800 is Joy Ranzijn 4de geëindigd op deze tweede plaatsingswedstrijd.

In de vierde en laatste wedstrijdronde van deze dag verschenen de senioren Welmoed Kramer en Eline Bos op de wedstrijdvloer. In de categorie supplement C begonnen de dames op de vloer en deze verliep naar wens, hoewel Eline hier en daar wat netheid-puntjes liet liggen.
Bij het onderdeel sprong moest Welmoed een noodzakelijke aanpassing maken in haar sprongprogramma, dit wist ze gelukkig zeer goed op te vangen met twee keurige sprongen. Eline wist haar zenuwen in bedwang te houden en liet twee mooie sprongen zien.
Op de brug turnde Welmoed een prachtige oefening en ook Eline kwam haar oefening goed door, maar mist op dit toestel nog wat moeilijkheid. Tot slot de 10 centimeter brede evenwichtsbalk en hierop turnden beide turnsters een nagenoeg foutloze oefening!
In het eindklassement wist Eline 7e te worden en kreeg Welmoed een zeer verdiende gouden medaille omgehangen!

Op zondag mochten nog drie turnsters van WIK-FTC aantreden in Nieuwehorne. In de eerste ronde waren dat de jeugd N4 turnsters Anouk den Heijer en Lotte de Jong.
We begonnen op balk. Beide dames wisten te blijven staan en lieten een stabiele oefening zien. Ook vloer en sprong verliepen deze wedstrijd naar wens. Er waren behoorlijk wat zenuwen voor de brug. Aangezien bij Lotte de kip deze week maar een paar keer lukte in de trainingen en bij Anouk de kip niet lukte tijdens het inturnen. Maar beide meiden wisten een prachtige oefening te turnen op brug.
Voor Anouk leverde dit een mooie zilveren medaille op en Lotte is 8e geworden.

De tweede wedstrijdronde kwam Femke Pander (junior D) op de wedstrijdvloer.
Ze startte op vloer met een prachtige oefening, met gulle lach en veel uitstraling. Jammer dat de spagaat-1/1-draai niet werd geteld en dat ze na haar 3e acroserie iets te weinig rotatie had. Ze behaalde daardoor net geen toestelfinale-plaats. Direct na afloop van haar vloeroefening moest ze door met inspringen op sprong. Als 1e sprong deed ze half-in /heel uit en stond als een huis. Als 2e sprong deed half in / half-uit met na een hoge afzweeffase een kleine pas tot stand. Op brug liep haar oefening na zweefkip-1/2e-draai niet helemaal , maar ze redde zich prima om door te turnen, ook na een wat korte zolendraai. Ze eindigde met een goede hurksalto tot stand. Op haar laatste toestel balk, moest ze als eerste beginnen en turnde een mooie stabiele oefening en sloot af met een keurige strek-1/1 draai voorover tot stand. In de eindranking werd ze net geen 3e, maar plaatste zich wel voor 3 toestelfinales: sprong, brug en balk!

Alle turnsters gaan zich thuis verder voorbereiden op de volgende wedstrijden. Voor veel van deze meiden zal dat de landelijke halve finale zijn.