Veilige sportomgeving en onderzoek KNGU

Het zal u niet zijn ontgaan dat er de laatste tijd nogal wat te doen is
in de turnwereld over onveilige situaties die met name in het verleden
hebben gespeeld. De KNGU heeft daarover een brief gestuurd met het
verzoek aan de verenigingen om deze door te sturen naar hun leden. Deze
brief sturen wij u hierbij toe, aangepast aan de situatie bij WIK-FTC.

Deze week hebben wij een bijeenkomst gehad met trainers en bestuur
waarin nog eens is benadrukt dat het van groot belang is om voor al onze
leden een veilige omgeving te creëren. Wij willen er ook bij u op
aandringen dat u met uw vragen naar de trainer komt als er iets is. In
tweede instantie is het bestuur een aanspreekpunt. En tenslotte kunt u
ook onze vertrouwenspersoon Irmgard den Hollander benaderen. Haar
gegevens staan in de meegestuurde brief en op onze website onder het
kopje Algemene informatie > Bestuur.

Wij hopen dat het niet nodig is om hiervan gebruik te moeten maken. Maar
schroomt u niet als u vragen of twijfels heeft.

Komende week gaan alle lessen en trainingen weer beginnen. Of en hoe er
nog maatregelen nodig zijn om een dreigende nieuwe corona-uitbraak te
voorkómen houden wij nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, krijgt u
hierover bericht.

Voor nu een goed en sportief seizoen gewenst.

Namens het bestuur van WIK-FTC

Brigitte Spierings

brief over onderzoek kngu voor sporters, ouders en trainers