Versoepeling regels voor buiten sporten jeugd t/m 18 jaar

Beste ouders en sporters,

Van verschillende kanten bereiken ons vragen of er, met de versoepeling
van de regels met betrekking tot het sporten van kinderen, ook buiten
trainingen gegeven gaan worden.

Als bestuur begrijpen wij dat de kinderen ernaar uitkijken om hun
sportmaatjes weer te ontmoeten en om zelf weer lekker bezig te gaan. Per
groep is de animo hiervoor overigens wel verschillend, zo hebben we hier
en daar via de trainers vernomen.

Omdat gymnastiek, trampolinespringen en turnen binnensporten zijn, is
het niet zo eenvoudig om die te ‘vertalen’ naar een buitensituatie. Het
heeft meer voeten in de aarde dan een plekje zoeken en starten maar. Het
vereist meer organisatie en creativiteit in vergelijking met buitensporten.

Bovendien moet er aan nogal wat voorwaarden worden voldaan, zodat het
sporten buiten veilig kan gebeuren, zowel voor de sporters als voor de
lesgevers en hulpen. Zowel vanuit de gemeente, als vanuit NOC*NSF en de
KNGU is een lijst van maatregelen opgesteld die verenigingen moeten
treffen, voordat er gestart mag worden. De trainingen moeten ook in
overleg met de gemeente worden vastgesteld, omdat we niet zomaar een
locatie kunnen kiezen.

Wij zijn aan het onderzoeken, in overleg met de trainers, in hoeverre we
onze lessen uit de zalen op een veilige en verantwoorde manier buiten
kunnen aanbieden. We doen ons best om zo snel mogelijk alles geregeld te
hebben, maar we vragen nog even jullie geduld.

Het bestuur