WIK-FTC zoekt vrijwilligers!

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan, vele handen maken licht werk! Voor het bestuur en een aantal commissies binnen WIK-FTC zijn we op zoek naar versterking om de vereniging draaiende te houden.

In de nieuwsbrief van december is een noodkreet geuit rondom het tekort aan vrijwilligers binnen WIK-FTC. Hier is geen enkele reactie op binnen gekomen. In deze oproep is toen aangegeven dat we als vereniging erg kwetsbaar zijn en het uiteindelijk niet haalbaar meer is met de huidige kleine groep vrijwilligers. Ook de huidige vrijwilligers doen het naast hun dagelijkse bezigheden.

Voor ons bestuur zijn we dringend op zoek naar versterking. We missen de vertegenwoordiging van alle disciplines in het bestuur (turnen Dames, turnen Heren, trampoline en gymnastiek). Zonder u kunnen we de vereniging niet in stand houden en als we voor de komende ALV die gepland staat op 18 april geen versterking hebben vrezen wij voor het voortbestaan van onze mooie vereniging, dus we hopen op uw aanmeldingen!

Naast bestuursleden zijn wij voor een aantal commissies nog op zoek naar versterking:
De technische commissie; Wedstrijdsecretariaat, huren van locaties/toestellen, beheer wedstrijdpaspoorten, etc.

De activiteitencommissie; Het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse verkoopactie, de mega sportdag, de grote clubactie, de eindejaarsactiviteit, etc.

De sponsorcommissie; Contacten onderhouden met sponsoren, werven sponsoren, uitvoeren vastgesteld sponsorbeleid WIK-FTC.

Daarnaast zijn we op zoek naar juryleden. Nu moeten we regelmatig juryleden inhuren bij andere verenigingen, wat gepaard gaat met kosten. Wij moeten bij het inschrijven van sporters bij wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting van de sporters bij de wedstrijden.

Wilt u meer informatie over wat er precies verwacht wordt, dan horen we graag van u. Wij zien uw aanmelding voor bovenstaande met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via info@wik- ftc.nl

Klik  op onderstaande link voor een lijst met actuele vrijwilligers vacatures.

WIK-FTC zoekt vrijwilligers